Zen coaching logo


Coachning är ett utvecklande stödsamtal och resa i självkännedom, där vi hittar lösningar för positiva livsförändringar!

Jag finns här för att inspirera dig! Genom närvaro med hjärtat, lyssnande och samtal, meditation, inre resor och olika övningar, skapar vi ett utrymme för dig att uppleva mer av närvaro med ditt inre, din själ och finna välmående och mer glädje i ditt liv. Jag stöttar dig i att förändra emotionella problem och destruktiva beteenden och hitta vägar framåt.

Coaching enligt Zen-Coaching Network är ett meditativt samtal och ett avslappnat inre utforskande där dina känslor, tankar och upplevelser får plats. Du får utrymme att vara som du är. Det är en kombination av modern coaching med mindfulness. Jag väver även in processer och perspektiv från Neuro-Semantics som är en samling kommunikationsverktyg, övningar och mental träning utifrån human psykologi, gestaltterapi, neuro-vetenskap och modellering av framgångsrika coacher och terapeuter.

Jag gör även
regression som är en inre resa in i ditt undermedvetna och meditation för att läka och transformera det förflutna, hämta inspiration och visdom, medvetandegöra ditt liv här och nu med mening, mål och väg in i framtiden.

Jag erbjuder coachning genom personligt möte, via telefon, FaceTime eller Skype!
Regression görs endast vid personligt möte.

Välkommen att
kontakta mig för mer information och bokning!

Viktigt:
Jag använder tekniker för avslappning, meditation och inre resor som fungerar bäst för dig som är utan påverkan av droger, alkohol eller psykofarmaka.
Coachning får enligt svensk lagstiftning (Patientlagen 2010:659)
ej ses som en ersättning för traditionell sjukvård. Som coach ställer jag ingen diagnos och jag behandlar varken fysiska eller psykiska sjukdomstillstånd. Coachning är varken behandling eller terapi, även om det kan ha terapeutisk effekt. Det är ett utforskande stödsamtal som innebär hjälp till självhjälp. Om du är i behov av sjukvård eller psykiatrisk vård, vänligen kontakta lämplig expertis för det.

Raphael Mabo
Certifierad coach i Zen-Coaching Network.
Meta States Practitioner enligt International Society of Neuro-Semantics.

Länkar för mer information
Zen-coaching
Neuro-Semantics.se

Zen coachning personlig utveckling avslappning stresshantering karriär arbete livsmål meditation friskvård livscoachning
Zen coachning personlig utveckling avslappning stresshantering karriär arbete livsmål meditation friskvård livscoachning
Zen coachning personlig utveckling avslappning stresshantering karriär arbete livsmål meditation friskvård livscoachning
Zen coachning personlig utveckling avslappning stresshantering karriär arbete livsmål meditation friskvård livscoachning
Zen coachning personlig utveckling avslappning stresshantering karriär arbete livsmål meditation friskvård livscoachning
Zen coachning personlig utveckling avslappning stresshantering karriär arbete livsmål meditation friskvård livscoachning
Zen coachning personlig utveckling avslappning stresshantering karriär arbete livsmål meditation friskvård livscoachning
Zen coachning personlig utveckling avslappning stresshantering karriär arbete livsmål meditation friskvård livscoachning
Zen coachning personlig utveckling avslappning stresshantering karriär arbete livsmål meditation friskvård livscoachning
Zen coachning personlig utveckling avslappning stresshantering karriär arbete livsmål meditation friskvård livscoachning
Zen coachning personlig utveckling avslappning stresshantering karriär arbete livsmål meditation friskvård livscoachning