_MG_3875

Skribent
I en värld av snabb teknisk utveckling och förändring så ökar möjligheterna och behoven av att skapa goda relationer mellan företag, organisationer och allmänhet. Det behövs medarbetare som kan kommunicera med de nya verktygen, på rätt sätt och mot rätt målgrupp.

Jag är en professionell informatör och skribent som erbjuder hjälp med artiklar, nyhetsnotiser, pressreleaser, sammanställningar och översättningar från engelska till svenska. Jag gör även transkribering, korrektur- och språkgranskning. Mina områden är ny teknik, kultur, samhället, hälsa, personlig utveckling och miljö- samt klimatfrågor.


Kontakta mig för referenser och arbetsprover!

Skribent textgranskning journalistik journalism journalist nyhetsbrev pressrelease broschyr översättning företag kultur samhälle hälsa miljö konsult redaktör
Skribent textgranskning journalistik journalism journalist nyhetsbrev pressrelease broschyr översättning företag kultur samhälle hälsa miljö konsult redaktör
Skribent textgranskning journalistik journalism journalist nyhetsbrev pressrelease broschyr översättning företag kultur samhälle hälsa miljö konsult redaktör
Skribent textgranskning journalistik journalism journalist nyhetsbrev pressrelease broschyr översättning företag kultur samhälle hälsa miljö konsult redaktör
Skribent textgranskning journalistik journalism journalist nyhetsbrev pressrelease broschyr översättning företag kultur samhälle hälsa miljö konsult redaktör
Skribent textgranskning journalistik journalism journalist nyhetsbrev pressrelease broschyr översättning företag kultur samhälle hälsa miljö konsult redaktör
Skribent textgranskning journalistik journalism journalist nyhetsbrev pressrelease broschyr översättning företag kultur samhälle hälsa miljö konsult redaktör
Skribent textgranskning journalistik journalism journalist nyhetsbrev pressrelease broschyr översättning företag kultur samhälle hälsa miljö konsult redaktör
Skribent textgranskning journalistik journalism journalist nyhetsbrev pressrelease broschyr översättning företag kultur samhälle hälsa miljö konsult redaktör
Skribent textgranskning journalistik journalism journalist nyhetsbrev pressrelease broschyr översättning företag kultur samhälle hälsa miljö konsult redaktör
Skribent textgranskning journalistik journalism journalist nyhetsbrev pressrelease broschyr översättning företag kultur samhälle hälsa miljö konsult redaktör
Skribent textgranskning journalistik journalism journalist nyhetsbrev pressrelease broschyr översättning företag kultur samhälle hälsa miljö konsult redaktör
Skribent textgranskning journalistik journalism journalist nyhetsbrev pressrelease broschyr översättning företag kultur samhälle hälsa miljö konsult redaktör