_MG_3648

Personligt
Min passion och glädje är kommunikation på alla nivåer. Jag har en bakgrund inom PR och information, humaniora och samhällsvetenskap.

År 1969 såg jag dagens ljus norr om Stockholm där jag även växte upp. Tidigt hade jag en fallenhet för kreativa uttryck som texter, berättande och bildskapande. Jag var nyfiken på livet och andra människor, läste böcker och förkovrade mig i områden som psykologi, beteenden och livsåskådning. Andra kulturer och synsätt än de som fanns i min närmiljö fascinerade mig.

Kommunikation, kreativitet och humanism blev efter gymnasiet en inriktning på mitt arbetsliv och fortsatta studier. Jag har även skrivit och publicerat egna böcker.

Min fritid ägnar jag gärna åt min trädgård, resor, fotografering eller andra kreativa uttryck. Tycker om att se film och teater. Musik och dans är viktigt för mig. Uppskattar att umgås med mina vänner.

Portfolio
Jag arbetar och har arbetat som skribent och textkonsult för:
 • Stiftelsen Fryshuset
 • Balfe Arbman Communications AB
 • SJ Stab Kommunikation, intranätet
 • Plantagon International AB
 • Nätverket mot gynekologisk cancer
 • Nordic Music Days 2017
 • Smurfit Kappa
 • Globe Forum for sustainable business
 • Nätverket mot cancer
 • Regarding Public Relations
 • Kiran förlaget

Utbildning
Akademiska meriter
Ungdomskultur, sociologi, 30 hp, Högskolan Kristianstad HT 2014
Filosofie kandidatexamen 180hp, Uppsala universitet 2014.03.14
Etnologi 90hp, Umeå universitet och Uppsala universitet HT 2013
Idéhistoria 60hp, Stockholms universitet och Umeå universitet VT 2013
På spaning efter existentiella rum 30hp, Uppsala universitet VT 2012
Praktisk svenska 30 hp (20p), Stockholms universitet HT 2002
Plus delkurser i filmvetenskap och datalinjen 1989 - 1990.

Information och media
PR-assistent, Medborgarskolan 2008
Fånga intresset, Folkuniversitetet 2007
Photoshop Elements, Folkuniversitetet 2006
InDesign, Folkuniversitetet 2006
Quark Xpress, ABF 2002
Webbprogrammering, DataUtbildarna 1999
Grafisk design och internet, Datautbildarna 1998
Kreativt skrivande, Skrivarakademin 1996
Stockholms Filmskola 1992

Coach
Meta States Practitioner, Inner Power Centre 2014
Certifierad coach, Zen-Coaching Network, Kåre Landfald 2010
NLP Master Practitioner, Inner Power Centre 2010
NLP Practitioner, Inner Power Centre 2009